Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7TT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 740763

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiry@oriel.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.oriel.org.uk

Mae'r oriel gelf unigryw yma wedi ei lleoli yn Llanbedrog ym Mhen Llŷn darluniadwy. Mae'r Plasty Fictorianaidd Gothig wedi ei restru'n radd II yma yn lle perffaith i weld peth o gelf cyfoes gorau Cymru. Mae siop yr oriel yn amlygu dewis helaeth o grefftau o safon uchel, o emwaith wedi ei wneud â llaw i nwyddau cartref celfydd. Maent yn gwerthu talebau rhodd hefyd.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Siop
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Siaradir Cymraeg
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Parcio