Sea Front Holiday Flats

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

4 West End Parade, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5PN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 0161 445 4218 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07780 703235 | 07842 992414

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@seafrontflats.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.seafrontflats.co.uk/

Fflatiau glan y môr yn edrych dros y traeth prydferth. 50 llath o draeth. Offer da. Eang. Mae pob fflatiau gyda golygfa gwych o'r môr. Fflatiau stiwdio a 3 ystafell wely. Yn agos at cwrs golff, marina a’r ganolfan hamdden. 10 munud o gerdded i'r dref. Delfrydol ar gyfer hwylio, pysgota a cherdded.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Codir ffi am danwydd/nwy
 • En-Suite
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg