Venu

Maes yr Orsaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5HG

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@venuclub.com

Bar chwaraeon a chaffi ar lan y dŵr yw Venu sydd wedi'i leoli ar Harbwr Pwllheli. Mae'r tu mewn yn gyfoes ac yn gyffyrddus, yn gweini bwyd ffres, o safon uchel, wedi'i gyrchu'n lleol lle bynnag y bo modd, a thu allan gallwch fwynhau diod yn edrych ar y golygfeydd godidog o'r marina.

 

Gwobrau

  • Thumbnail