Cysylltu

Os dymunwch gysylltu gydag Eryri Mynyddoedd a Môr, plîs defnyddiwch un o'r opsiynnau isod.

Ydych yn ymwelwr?

Am wybodaeth e-bostiwch at twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru.

Ymholiad / Cwyn Parcio a Cartrefi Modur

Defnyddiwch y ffurflen hon i holi am, neu i roi gwybod am broblem parcio ar y stryd, meysydd parcio a pheiriannau talu, neu broblem parcio cartrefi modur yng Ngwynedd.

Ydych chi'n fusnes?

Ydych yn cael trafferth dod o hyd i'ch manylion neu ddigwyddiad ar ein gwefan?
E- bostiwch twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru.

Ydych chi'n cael trafferthion gyda'r wefan?

Os oes gennych broblem gyda'r wefan, cysylltwch gyda twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru gan gynnwys disgrifiad o'r broblem, linc i'r dudalen benodol, enw a fersiwn eich browser a manylion gweithredu eich cyfrifiadur.

Datrys Anghydfod Ar-lein yr Undeb Ewropeaidd

Linc am fwy o wybodaeth.