The Joshua Tree

23 Stryd Moch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 614612

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page juliejoshuatree@hotmail.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.joshuatreegifts.co.uk/

Siop anrhegion fechan ym Mhwllheli yw The Joshua Tree, a enwyd ar ôl y goeden ym mharc Cenedlaethol Joshua Tree, UDA. Mae'r goeden yn anarferol, yn hynod ac mae ganddi ei harddull unigol ei hun, sy'n cael ei phortreadu yn yr eitemau a werthir yn y siop. Mae'r Joshua Tree yn gwerthu anrhegion a gemwaith o bob cwr o'r byd, gan gynnwys gemwaith arian, ystod eang o anrhegion a dillad, ac mae yma rywbeth i ysbrydoli pawb.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Talebau rhodd ar gael
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Taliad Apple