Llefydd i Aros

Ohwerydd y sefyllfa presenol nid yw pobl lletyai wedi ail-agor ond mae digon o lety o safon yn ardal Eryri Mynyddoedd a Môr sy'n cynnwys Penrhyn Llŷn, Parc Cenedlaethol Eryri ac Arfordir y Cambrian. Dyma'r lleoliad perffaith ar gyfer llety pump seren, gwestai gwledig moethus, tafarndai clyd, bythynnod hunan-ddarpar, gwely a brecwast, meysydd carafan, tŷ bynciau, hosteli o bob math, safleoedd glampio a llawer mwy. Noder ein bod ond yn hyrwyddo llety sydd wedi cael eu graddio neu eu rhestru gan Croeso Cymru neu'r AA a bod yna lety eraill ar gael.

NODYN: Mae yna alw mawr am safleoedd cartrefi modur a faniau gwersylla yn yr ardal at hyn o bryd. Peidiwch â theithio os nad ydych wedi llogi lle o flaen llaw. Peidiwch â pharcio eich cartrefi modur a faniau gwersylla mewn unrhyw le heblaw meysydd gwersylla swyddogol. Bydd cartrefi modur a faniau gwersylla sy'n parcio mewn mannau anawdurdodedig yn rhoi straen ar y gwasanaethau lleol a'r isadeiledd ac yn gallu niweidio ein cynefin naturiol.

Mae safon y diwydiant Barod Amdani yn gynllun hunan asesu sydd wedi'i gynllunio mewn partneriaeth â'r sefydliadau Cenedlaethol (Croeso Cymru, Tourism Northern Ireland, Visit Scotland a Visit England) er mwyn rhoi sicrwydd i bob sector o'r diwydiant twristiaeth, yn ogystal â sicrwydd i ymwelwyr, bod gan fusnesau brosesau clir ar waith a'u bod yn dilyn canllawiau gan y diwydiant a'r Llywodraeth. Chwiliwch am y marc yma wrth ddod o hyd i lety.

Graffeg Barod Amdani