Llety

Arddangos 1 - 6 o 241
Thumbnail

Byncws Treks

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Byncws, Llety i Grwpiau, Llety Hunan-Ddarpar, Hostel

Byncws hunan arlwyo i gysgu hyd at 16. Wedi ei adnewyddu a'i drosi o'r diweddar Clwb Golff Ffestiniog. Mae'n edrych dros yr harddwch ma ardal Dyffryn Ffestiniog yn ei gynnig. Cyfleusterau bechgyn / merched ar wahân.

Y Cefn, Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4PS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 762585 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07796 172318

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page treksbunkhouse@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.treksbunkhouse.co.uk/

Tŷ'r Adar | Graig Wen

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Mae'r llety hunanarlwyo helaeth hwn yn cysgu 2 - 4 o bobl yn y lleoliad trawiadol yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri ger Abermaw a Dolgellau gyda mynediad uniongyrchol i Lwybr Mawddach.

Graig Wen, Arthog, Gwynedd, LL39 1YP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250482

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hello@graigwen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.graigwen.co.uk/

Thumbnail

Min-y-Don Harlech

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Parc Gwyliau, Teithiol a Gwersylla

Wedi'i leoli o dan safle treftadaeth y byd godidog Castell Harlech, a dim ond ychydig gannoedd o lathenni o dwyni tywod ysblennydd traeth Harlech, mae Min-Y-Don yn barc cartref gwyliau garafán a theithiol o'r ansawdd uchaf mewn lleoliad arfordirol

Ffordd Glan Môr, Harlech, Gwynedd, LL46 2UG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 780286 | 01766 781217

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@minydonpark.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.minydonholidayhomepark.co.uk/

Thumbnail

Daflod Ystumgwern

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Fflat dwy ystafell wely 5 Seren yw Daflod, ac mae wedi'i leoli ar lawr cyntaf ysgubor wedi'i haddasu yn Ystumgwern, fferm organig weithredol.

Ystumgwern Hall Farm, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2DD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Thumbnail

Coedfa Cottages

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Preswylfa gŵr bonheddig Fictorianaidd, nodweddion y cyfnod, ystafelloedd digon o faint, nenfydau uchel. Teimlad crand. Wedi ei leoli yn amlwg ar ochor heulog Betws-y-Coed. ¾ erw o dir. O fewn cyrraedd y pentref ar droed.

Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0SG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01824 704855 | 01690 710411 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07754 364172

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glennevans2@mac.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.cottage-snowdonia.co.uk/

Thumbnail

Parc Teithiol Pen Y Bont

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Parc Gwyliau, Teithiol a Gwersylla, Carafan a Gwersylla, Fan Wersylla, Llety Amgen, Pod/Uned Gwersylla

Mae Parc Teithiol Pen y Bont yn y Bala, Gogledd Cymru wedi ei leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae'n ganolfan wych i lawer o weithgareddau awyr agored yr ardal, gan gynnwys hwylio, cerdded, canŵio, caiacio a gweld golygfeydd.

Llangynog Road, Bala, Gwynedd, LL23 7PH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520549

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page contact@balalakecamping.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.balalakecamping.co.uk/