Llety

Arddangos 1 - 6 o 246
Thumbnail

Bryn Annas Chalet

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Wedi'i leoli ar lethr tawel  1 milltir o Abermaw a'r môr, ac wedi'i adnewyddu i safon uchel, mae Bryn Annas Chalet yn cynnig golygfeydd syfrdanol o aber yr Afon Mawddach, Bae Ceredigion a Chader Idris.

Abermaw, Gwynedd, LL42 1DX

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280153 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07787 135274

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page sueandstan@brynannas.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.brynannas.co.uk/

Thumbnail

Palé Hall Hotel and Restaurant

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Gwesty, Gwesty Gwledig, Gwesty gyda Bwyty

Mae Palé Hall yn westy moethus 5 Seren, gyda dynodiad gwesty moethus gwledig Relais a Chateaux. Mae'r bwyty arbennig tair rhosglwm yn cynnwys prydau nodweddiadol gan y prif gogydd, Gareth Stevenson.

Llandderfel, Bala, Gwynedd, LL23 7PS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 530285

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquires@palehall.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.palehall.co.uk

Thumbnail

Coedfa Cottages

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Preswylfa gŵr bonheddig Fictorianaidd, nodweddion y cyfnod, ystafelloedd digon o faint, nenfydau uchel. Teimlad crand. Wedi ei leoli yn amlwg ar ochor heulog Betws-y-Coed. ¾ erw o dir. O fewn cyrraedd y pentref ar droed.

Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0SG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01824 704855 | 01690 710411 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07754 364172

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glennevans2@mac.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.cottage-snowdonia.co.uk/

Thumbnail

Bryn Gloch

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llety Hunan-Ddarpar, Parc Gwyliau, Teithiol a Gwersylla

Wedi ei leoli mewn safle delfrydol wrth droed mynyddoedd Eryri, mae Bryn Gloch yn cynnig golygfeydd bendigedig, cyfleusterau modern ac o fewn cyrraedd hawdd i'r Wyddfa, Caernarfon a nifer o atyniadau llawn hwyl ar gyfer yr holl deulu.

Betws Garmon, Gwynedd, LL54 7YY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650216

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page eurig@bryngloch.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.northwalescamping.co.uk/

Thumbnail

Gwesty Minffordd Hotel

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Gwesty

Mae Gwesty Minffordd Hotel yn llawer mwy na gwesty yn Eryri, yn hytrach mae'n encil hudolus gyda bwyty da a bar clyd yn gweini ystod dda o winoedd a chwrw lleol traddodiadol.

Talyllyn, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761665

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hotel@minffordd.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://minffordd.com/

Thumbnail

Gwesty Tŷ Newydd

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Gwesty, Tafarn, Gwely a Brecwast

Gwesty a thafarn pedair seren ar lannau Bae Aberdaron. Golygfeydd gwych a chroeso cynnes drwy gydol y flwyddyn. Ystafelloedd en-suite a golygfeydd o’r môr. Ystafell wedi’u haddasu i bobl anabl ar gael a lifft i bob llawr.

Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760207

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gwestytynewydd@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gwesty-tynewydd.co.uk/