Llety

Arddangos 1 - 6 o 237
Thumbnail

Llwyn Mafon Isaf

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Gwely a Brecwast, Ffermdy

Llwyn Mafon Isaf. Mae croeso Cymreig cynnes nodweddiadol o fferm deuluol weithredol yn eich disgwyl. Mae'r holl ystafelloedd â en-suite ac wedi’u moderneiddio’n llawn gyda theledu, te / coffi ac yn y blaen ..

Criccieth, Gwynedd, LL52 0RE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 530618 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07503 192994

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@llwynmafonisaf.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.llwynmafonisaf.co.uk/

Thumbnail

Sgubor Ystumgwern

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llety Hunan-Ddarpar

Mae Sgubor yn Ystumgwern, fferm weithredol organig, hanner ffordd rhwng Harlech ac Abermaw ac arfordir Bae Ceredigion.

Ystumgwern Hall Farm, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2DD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Thumbnail

Gwesty Dolawel

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Tŷ Llety, Gwely a Brecwast

Mae Tŷ Llety Dolawel yn darparu llety gwely a brecwast 4 Seren yng nghanol Eryri. Lleolir Dolawel ym mhentref Rhiwbryfdir, ar gyrion Blaenau Ffestiniog, y dref llechi nodweddiadol.

Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3HS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 830511 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07763 418413

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@dolawel.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.dolawel.co.uk/

Thumbnail

Tyn-yr-Onnen

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Parc Gwyliau, Teithiol a Gwersylla, Carafan a Gwersylla, Pod/Uned Gwersylla

Wedi'i leoli ar fferm ddefaid Gymreig draddodiadol, mae'r maes gwersylla teuluol hwn wrth droed Moel Eilio gyda'r Wyddfa yn swatio y tu ôl.

Waunfawr, Gwynedd, LL54 4AX

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650281

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@tynyronnen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.tyn-yr-onnen.co.uk/

Thumbnail

The Groes Inn

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Tafarn

Mae tafarn glyd gwledig gyda'r holl amwynderau sydd eu hangen arnoch am arhosiad gwych. Bendigedig gyda golygfeydd pellgyrhaeddol, tanau agored, bwyty sydd wedi ennill gwobrau ac ystafelloedd gwely hardd.

Tyn-y-Groes, Conwy, LL32 8TN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 650545

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@groesinn.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.groesinn.com

Thumbnail

Llety Campws Prifysgol Bangor

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr
 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Campws, Gwesty Fforddiadwy

Wedi eu lleoli yng nghanol Gogledd Cymru mae ein llety wedi graddio yn llety campws 4* gyda mynediad hawdd i Barc Cenedlaethol Eryri ac i arfordir Ynys Môn a Gwynedd.

Ffriddoedd Building, Victoria Road, Bangor, LL57 2EN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 388088

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page aros@bangor.ac.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.bangor.ac.uk/stay