Castell Criccieth Castle

Cerdded y Llwybr Arfordir

Dathlu 10 mlynedd

Eryri Mynyddoedd a Môr

Ymweld yn Ddiogel.

Gwnewch y pethau bychain i gael effaith fawr er diogelwch pawb:

Gofalu am ein gilydd

  • Cadw pellter
  • Glanhau dwylo’n rheolaidd
  • Cadw draw o fannau prysur a thorfeydd

Gofalu am ein bro

  • Dilynwch arwyddion a chyngor
  • Ailgylchu neu gael gwared o ysbwriel yn gyfrifol
  • Dilynwch y côd cefn gwlad

Gofalu am ein hunain wrth gynllunio o flaen llaw

  • Ymchwiliwch a pharatowch cyn teithio i osgoi siom - ni fydd popeth ar agor
  • Ystyriwch ymweld ag ardaloedd llai prysur neu ar adegau tawelach
  • Ymgyfarwyddwch efo Rheoliadau Covid-19 Cymru

Mae rhagor o fanylion am y cyfyngiadau ar wefan Llywodraeth Cymru.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 18 Ebrill ymlaen

- dim ond mewn lleoliadau iechyd a gofal y mae’n ofynnol gwisgo gorchudd wyneb yn ôl y gyfraith

O 26 Mai ymlaen

- os bydd y sefyllfa bresennol o ran iechyd y cyhoedd yn parhau’n sefydlog, bydd yr holl gyfyngiadau sy’n weddill yn cael eu dileu