Bala

Cynllunio o flaen llaw

Diogelu Cymru

Eryri Mynyddoedd a Môr

Ymweld yn Ddiogel.

Gwnewch y pethau bychain i gael effaith fawr er diogelwch pawb:

Gofalu am ein gilydd

  • Cadw pellter
  • Glanhau dwylo’n rheolaidd
  • Cadw draw o fannau prysur a thorfeydd

Gofalu am ein bro

  • Dilynwch arwyddion a chyngor
  • Ailgylchu neu gael gwared o ysbwriel yn gyfrifol
  • Dilynwch y côd cefn gwlad

Gofalu am ein hunain wrth gynllunio o flaen llaw

  • Ymchwiliwch a pharatowch cyn teithio i osgoi siom - ni fydd popeth ar agor
  • Ystyriwch ymweld ag ardaloedd llai prysur neu ar adegau tawelach
  • Ymgyfarwyddwch efo Rheoliadau Covid-19 Cymru

Mae rhagor o fanylion am y cyfyngiadau ar wefan Llywodraeth Cymru.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 21 Mehefin

- Gellir cynnal derbyniad priodas neu bartneriaeth sifil neu de angladd mewn safleoedd a reoleiddir fel gwestai. Bydd nifer y bobl wedi’u cyfyngu yn ôl maint y lleoliad a’r asesiad risg

- Caniateir aros dros nos mewn canolfannau addysgiadol tu allan ar gyfer plant ysgol gynradd

O 17 Mehefin

- Caniateir cynnal digwyddiadau a reoleiddir yn yr awyr agored gyda hyd at 10,000 o bobl yn eistedd neu hyd at 4,000 o bobl yn sefyll (gan ddibynnu ar gynnal asesiad risg)

- Caniateir llunio aelwydydd estynedig rhwng 3 aelwyd

- Caiff hyd at 30 o bobl gwrdd mewn unrhyw ardal yn yr awyr agored, gan gynnwys gerddi preifat, mannau cyhoeddus ac yn yr awyr agored mewn lleoliadau a reoleiddir, fel caffis, bwytai a thafarndai.