Golff

Golff fel y dylai fod

Dyma frand arbennig golff Cymru, golff sy’n cael ei chwarae ar gyrsiau cyfeillgar a hygyrch. Mae gennym oddeutu 20 cwrs golff, yn cynnwys tri o’r goreuon yn y DU – Cwrs Golff Brenhinol Dewi Sant yn Harlech, y cwrs golff cyswllt yn Aberdyfi a chwrs golff eiconig Nefyn, sydd i’w ganfod ar glogwyni Pen Llŷn. Cyflawnodd James Braid beth o’i waith gorau yma yng ngogledd Cymru – fel y gwelwch chi pan ddilynwch chi’r Llwybr Golff James Braid newydd, sy’n cysylltu 10 o’i gyrsiau gyda’i gilydd.

Cyrsiau 18 Twll

Clwb Golff Aberdyfi

Clwb Golff Abersoch

Clwb Golff Bangor St. Deiniol

Clwb Golff Caernarfon

Clwb Golff Nefyn a'r Cylch

Clwb Golff Porthmadog

Clwb Golff Pwllheli

Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant, Harlech
 

Cyrsiau 9 Twll

Clwb Golff Bala

Clwb Golff Betws y Coed

Clwb Golff Fairbourne

Clwb Golff Tyddyn Mawr

Clwb Golff a Maes Ymarfer Llŷn

Clwb Golff Penmaenmawr