Pethau i'w wneud a llefydd i ymweld yn Eryri

Gofalu am ein hunain wrth gynllunio o flaen llaw

  • Ymchwiliwch a pharatowch cyn teithio i osgoi siom - ni fydd popeth ar agor
  • Ystyriwch ymweld ag ardaloedd llai prysur neu ar adegau tawelach
  • Ymgyfarwyddwch efo Rheoliadau Covid-19 Cymru

 

Rydym yn brifddinas gweithgaredd diamheuol ‘Cymru’, yn llawn dop o bob math o weithgareddau awyr agored fel beicio, dringo, marchogaeth, golffio, gwylio adar, ogofa a chwaraeon dŵr… a llawer mwy. Mae gennym ddigon o gelf, crefft, siopau sy'n gwerthu cynnyrch lleol, parciau hwyl i'r teulu, canolfannau hamdden, teithiau antur, sipiau uwchben ac o dan y ddaear, rheilffyrdd medr cul, cestyll, teithiau golygfeydd ac atyniadau naturiol. Adroddir ein hanes a'n traddodiadau yn ein henebion a'n hamgueddfeydd hynafol ac mae ein diwylliant wedi'i wreiddio yn ein cymunedau. Mae Eryri yno i bawb ei fwynhau felly byddwch yn egnïol yn y maes chwarae naturiol hyfryd hwn.