Llefydd i ymweld yn Eryri a Llŷn

Gofalu am ein hunain wrth gynllunio o flaen llaw

  • Ymchwiliwch a pharatowch cyn teithio i osgoi siom - ni fydd popeth ar agor
  • Ystyriwch ymweld ag ardaloedd llai prysur neu ar adegau tawelach
  • Ymgyfarwyddwch efo Rheoliadau Covid-19 Cymru

 

Mae rhanbarth Eryri Mynyddoedd a Môr wedi ei rhannu i chwe ardal er mwyn eich cynorthwyo i ddarganfod y wybodaeth yn haws. Cliciwch yr ardaloedd isod i weld mwy am drefi a phentrefi'r cyrchfannau.

Mae modd hefyd chwilio lety, atyniadau a gweithgareddau, peth i'w gwneud, llefydd i fwyta, siopau a chynnyrch lleol. Mae ein map rhyngweithiol yn arf wych i weld beth sydd o gwmpas lle rydych yn ymweld.