Llefydd i fwyta

Arddangos 1 - 6 o 183
Thumbnail

George III Hotel

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae Gwesty George III wedi'i leoli ar lannau aber ysblennydd yr Afon Mawddach ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'n enwog yn yr ardal am ei fwyd, diod, llety rhagorol a'i leoliad syfrdanol.

Llyn Penmaen, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1YD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 422525

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@georgethethird.pub

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.robinsonsbrewery.com/georgethethird/

Thumbnail

Dylan's Restaurant

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Bwyty anffurfiol, croesawgar i deuluoedd, yn gweini pizza, bwyd môr ac ychydig o seigiau eraill. Cyrchu cynhwysion yn lleol lle bo hynny'n bosibl a gwneud y gorau o'r fwydlen yn yr adeilad yn ddyddiol.

Y Prom, Cricieth, Gwynedd, LL52 0HU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522773

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page criccieth@dylansrestaurant.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.dylansrestaurant.co.uk/locations/criccieth

Thumbnail

Palé Hall

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Wedi'i wreiddio yng nghynnyrch lleol gwych y rhanbarth, gan ddefnyddio'r cynhwysion gorau lleol, organic, lle bo hynny'n bosibl, mae'r cynnig bwyta gwych yn Palé Hall yn dymhorol ac yn ffres, gan rannu dylanwadau o bob rhan o'r byd ond yn seiliedi

Palé Estate, Llandderfel, Gwynedd, LL23 7PS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 530285

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@palehall.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.palehall.co.uk/

Thumbnail

Wal Restaurant

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae bwydlen eclectig Bwyty Wal yn cynnwys popeth o fyrgyrs i'ch bodloni amser cinio i stêcs ffiled o'r ansawdd gorau. Daw'r cig i gyd o Neuadd Llanfair, dim ond pedair milltir i fyny'r ffordd.

6 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674383

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reservations@walrestaurant.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.walrestaurant.co.uk

Thumbnail

Aberdyfi Ice Cream

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Parlwr hufen iâ ar lan y môr yn Aberdyfi, yn cynnig dewis o dros 24 o flasau hufen iâ cartref, 10 sorbetau, a sawl iogwrt wedi'i rewi.

 

2 Seaview Terrace, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 767222 | 01654 767754

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page Hello@AberdyfiIceCream.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.aberdyfiicecream.com/