Cynllunio Eich Ymweliad

Gofalu am ein hunain wrth gynllunio o flaen llaw

  • Ymchwiliwch a pharatowch cyn teithio i osgoi siom - ni fydd popeth ar agor
  • Ystyriwch ymweld ag ardaloedd llai prysur neu ar adegau tawelach
  • Ymgyfarwyddwch efo Rheoliadau Covid-19 Cymru

 

Yma fe welwch wybodaeth hanfodol i'ch helpu i wneud y gorau o'ch gwyliau, gwyliau byr neu ddiwrnod yn Eryri, Gogledd Cymru - mae cymaint i'w weld a'i wneud. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdani, cysylltwch â ni.

Mae Cyngor Gwynedd wedi creu map rhyngweithiol a rhestrau o lefydd fel meysydd parcio, toiledau cyhoeddus a chymunedol, canolfannau ailgylchu, llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden.