Traeth Pwllheli

Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT

Ceir dau draeth ym Mhwllheli, traeth Glan y Don a’r traeth deheuol. Mae traeth Glan y Don, sydd yn wynebu’r de, yn un o’r cyfrinachau gorau’r Llŷn Peninsula, a chaiff ei ddarganfod wrth gefn gweithdai'r marina. Bydd yn mesur oddeutu tair milltir, wedi ei orchuddio gyda thywod a cherrig man ac yn cael ei gefnu gan dwyni tywod. Cerrig man yw y rhan fwyaf o’r traeth deheuol, ac mae’n ymestyn o Garreg yr Imbill, dros y promenâd a thuag at Lanbedrog. Ceir toiledau, parc chwarae a pharc sgrialu yn gyfagos. Mae cyfyngiadau ar gŵn ar yr traeth a hefyd parth gwahardd cychod. Yn yr haf, mae croeso i gŵn, oni bai iddynt aros ar ochor chwith o’r llithrfa. Ychydig i’r de o’r dref Pwllheli y mae’r traethau, felly caiff bob math o gyfleusterau ar gael ar stepen eich drws. Yn ystod misoedd yr haf mae ymwelwyr yn heidio yma, gan fod gwestai, clybiau a mannau bwyta i gyd o fewn mynediad rhwydd.

Rhybudd Diogelwch Traeth Pwllheli

Dilynwch ganllawiau Mentra’n Gall a’r RNLI i gael mwyniant diogel o’n arfordir. 

Byddwch yn ymwybodol o’r peryglon canlynol ar draeth Pwllheli. Edrychwch am yr arwyddion coch sy’n cynnwys gwybodaeth perthnasol am y rhan hynny o’r traeth, gan gynnwys pryd a lle caniateir cŵn.

 • Byddwch yn wyliadwrus o gerrynt cryf
 • Gofal – tonnau mawr yn torri
 • Byddwch yn wyliadwrus o gychod pŵer
 • Traeth graddfa serth, byddwch yn wyliadwrus o ddŵr dwfn
 • Cymerwch ofal gydag offer enchwythedig mewn gwynt cryf
 • Peidiwch a tyllu na thyrchu yn y twyni tywod

Mewn argyfwng galwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau

Diogelwch Traeth Pwllheli Beach Safety

Mwynderau

 • Parcio
 • Toiled
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Siop
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus