Llŷn Driving School

Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BL

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07881 806097

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llyndrivingschool@yahoo.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.llyndrivingschool.com/

Mae Llŷn Driving School yn cynnig hyfforddiant gyrwyr cyfeillgar, amyneddgar a phroffesiynol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae eu gwasanaeth wedi'i deilwra ar gyfer pob lefel sgiliau, o ddechreuwyr llwyr i ddeiliaid trwydded llawn sy'n ystyried gwella eu sgiliau neu eu hyder ar y ffordd. Byddwch yn gweithio'n agos gyda Rob, Hyfforddwr Gyrru Cymeradwy DVSA, i gyflawni eich nodau a helpu i gyfrannu at brofiad gyrru mwy diogel i chi eich hun ac i eraill! 

Mae eu cynlluniau gwersi ac amserlennu wedi'u teilwra i anghenion y cleientiaid. Maent yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau gwersi gan gynnwys:
- 1 awr, 1.5 awr neu 2 sesiwn awr
- Dewisiadau cwrs dwys
- Gostyngiadau archebu bloc

Mae talebau rhodd ar gael hefyd.
 

Mwynderau

  • Talebau rhodd ar gael