Ocean Heights

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810519

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@thornleyleisure.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.thornleyleisure.co.uk/park/ocean-heights/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Parc gwyliau diarffordd wedi'i dirlunio'n hyfryd sydd wedi'i leoli'n gyfleus ar gyfer traethau gogoneddus Llŷn. Dim ond taith fer o Bwllheli, Abersoch a thref castell Cricieth yw'r maes carafanau tawel hwn, gyda thref harbwr Porthmadog ychydig i lawr yr arfordir.

 

 

Mwynderau

 • WiFi am ddim
 • WiFi ar gael
 • Cyfleusterau plant
 • Golchdy
 • Derbynnir Cŵn
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail