Wildwood Designs Ltd

Uned 5, Antur Aberuchaf, Lôn Garmon, Abersoch, Gwynedd, LL53 7UG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 712161

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@wildwooddesigns.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.wildwooddesigns.co.uk/

Mae Wildwood Designs yn gwmni dylunio a chynhyrchu dodrefn teuluol sefydledig, yn cynnig gwasanaeth wedi’i bersonoli ac hefyd yn cynnig dodrefn pwrpasol o ansawdd uchel i weddu i anghenion cwsmeriaid ac arddull unigol. Yn amrywio o fyrddau coffi unigryw, byrddau bwyta a stolion i ddrychau syfrdanol, clociau, bachau cotiau a silffoedd, mae'n golygu y gallant gynnig yr union beth rydych chi'n chwilio amdano i greu eich cartref perffaith. Mae yna amrywiaeth ardderchog o stoc, gan gynnwys lampau hyfryd, bowlenni, fasys a phiserau unigryw, addurn cartref chwaethus ac ategolion cegin hardd. Mae yna hefyd ystod gynyddol o ddodrefn a ffabrigau meddal sy'n cynnwys lliwiau a gweadau bywiog a deniadol.