Giât y Fferm

Coed y Fron, Mynytho, Gwynedd, LL53 7SG

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07495 758378

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page shop@thefarmgatemynytho.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://thefarmgatemynytho.co.uk/

Fferm fechan deuluol wedi'i lleoli ym Mynytho, yn falch o ddarparu cynnyrch ffres o ansawdd uchel. Mae salad, ffrwythau a llysiau yn dod o ffynonellau lleol lle bynnag y bo modd, gyda'r prif ffocws ar gyflenwi'r gorau sydd ar gael yn dymhorol.