Two Islands Ice Cream

Lôn Pen Cei, Abersoch, Gwynedd, LL53 7DW

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page friends@twoislandsicecream.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.twoislandsicecream.co.uk/

Mae Two Islands Ice Cream, yn Abersoch, yn barlwr hufen iâ sydd yn cynhyrchu hufen iâ ar y safle yn y ffordd draddodiadol gan ddefnyddio cynhwysion o'r ansawdd gorau posibl, wedi'w cyrchu yn lleol. Maent hefyd yn cyflenwi cacennau cartref arbenigol, wedi'u gwneud ar y safle bob dydd, gyda phwyslais ar ffrwythau tymhorol, llysiau, blawd cyflawn ac addurniadau naturiol.  

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Arhosfan bws gerllaw