Mañana

2 Lon Pen Cei, Abersoch, LL53 7AP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 713144

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page anniehookes@tiscali.co.uk

Tŷ bwyty teuluol, Mecsicanaidd gyda bwyd da ac awyrgylch gwych yw Mañana. Agorwyd 22 mlynedd yn ôl gan yr un teulu ac sydd yn ei rhedeg heddiw. Rydym yn cynnig profiad bwyty croesawgar gyda dewis eang o goctels gwych a rhestr win cyffrous. Nid oes modd archebu bwyd, y cyntaf i’r felin caiff fwrdd, ac os dewch lawr erbyn 6yh cewch fwyta’n syth neu roi eich enw lawr i fwrdd hwyrach. Ar wahân i ddydd Sadwrn a gwyliau ysgol, gallwch gerdded i mewn a chael bwrdd.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • WiFi ar gael
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Talebau rhodd ar gael
  • Toiledau Anabl
  • Toiled
  • Cyfleusterau newid babanod
  • WiFi am ddim