Deucoch Touring and Camping Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Sarn Bach, Abersoch, Gwynedd, LL53 7LD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 713293 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07740 281770

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@deucoch.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.deucoch.com/

Mae Deucoch yn faes carafanau teuluol ar gyrion cyrchfan poblogaidd Abersoch - dyma'r lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau teulu perffaith. Mae gan y safle olygfeydd godidog, sy'n edrych dros Fae Abersoch a mynyddoedd Eryri, a chyfleusterau gwych, gan gynnwys lleiniau wedi'w gwasanaethu, bloc cawod safonol a WiFi am ddim - mae'n 5 seren drwyddo draw!

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Toiled cemegol
 • Croesewir teuluoedd
 • Pwynt gwasanaeth fan wersylla
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Llaeiniau llawr caled
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Pwynt trydan
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Cyfleusterau plant
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Pwynt cysylltu sustem ddraenio