Madryn Castle Holiday Home Park

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
  • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8UE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 720593

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://madryncastle.com/

Mae Madryn Castle, sy'n llawn hanes, yn barc cartref gwyliau pum seren, yn cael ei redeg yn deuluol, ac wedi'i leoli'n gyfleus yng nghanol Pen Llŷn, gyda meysydd arbennig o daclus sy'n rhan o hen ystâd castell a adeiladwyd gan y bonedd lleol yn y 19eg ganrif. Wedi'i hamgylchynu gan goetir a chefn gwlad gwyrdd, mae Castell Madryn, gyda'i gyfleusterau 5 Seren, yn lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau hamddenol ac enciliad perffaith o ffordd brysur o fyw. 

Gwobrau