Mixopoly at the Cricket Club

Llandygai Road, Bangor, Gwynedd, LL57 4HR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 521023 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07494 472500

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page Mixopoly.atcricketclub@hotmail.com

Wrth edrych allan ar olygfeydd hyfryd Eryri, mae Mixopoly at the Cricket Club yn fwyty newydd sy’n arbenigo mewn brunch di-waelod, te prynhawn, cinio Sul, platiau bach fin nos a choctêls, a hefyd yn darparu ar gyfer digwyddiadau preifat. Mae Mixopoly yn sefydliad teuluol balch ac mae eu blynyddoedd o deithio ac arbenigedd yn y diwydiant lletygarwch wedi dylanwadu ar bopeth a wnânt. Mae eu hangerdd a'u hymroddiad yn disgleirio ym mhob pryd a phob sip. Felly os ydych chi awydd blas o'r Caribî mewn gwydr, dewch i roi cynnig ar un o'u coctelau blasus. P'un ai ydych chi'n lleol, neu'n pasio heibio, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â Mixopoly at the Cricket Club ac yn gadael i gefndir trawiadol Eryri fod yn lleoliad perffaith ar gyfer profiad bwyta cofiadwy.

Gwobrau

  • Thumbnail