Gwyliau ELJ - Beudy Newydd

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llwynpenddu Isaf, Llanllechid, Bangor, Gwynedd, LL57 3LL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 601111 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07799 073156

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@eljholidays.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://eljholidays.co.uk

Lleolir Beudy Newydd y tu allan i bentref bach Llanllechid ger Bethesda ym Mharc Cenedlaethol Eryri, gan ei wneud yn lleoliad perffaith i archwilio Eryri a'r ardal gyfagos, gan gynnwys Ynys Môn a'i arfordir amrywiol a thraethau hardd. Mae Beudy Newydd yn addasiad modern, chwaethus o ysgubor traddodiadol cerrig, wedi'i leoli ger y prif ffermdy lle mae'r perchnogion yn byw. O flaen Beudy Newydd, mae golygfeydd dros Ynys Môn, gyda'r mynyddoedd tu cefn i'r eiddo. Mae Beudy Newydd wedi cael ei drawsnewid yn chwaethus i gadw naws gwreiddiol yr eiddo. Mae nenfydau trawiadol, gyda thân llosgi coed cysurus i'ch cadw'n gynnes os byddwch chi'n dod i aros yn ystod misoedd y gaeaf. Yn Beudy Newydd fe welwch hefyd nifer o nodweddion a chyfarpar modern i wneud eich arhosiad mor gyfforddus â phosib, a gwneud yr eiddo hwn yn gyfuniad o draddodiadol a modern!

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Nwy ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail