Siop Ogwen

33 Stryd Fawr, Bethesda, Gwynedd, LL57 3AN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 208485

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page siop@ogwen.org

Mae Siop Ogwen yn rhan o Bartneriaeth Ogwen, menter gymdeithasol ym Methesda. Yn y siop ceir dewis helaeth o grefftau ac anrhegion wedi'w cynhyrchu yn lleol gan grefftwyr ac artistiaid yr ardal. 

Mwynderau

  • Arhosfan bws gerllaw
  • Llwybr beicio gerllaw