Clio Lounge

276 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1UL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 364509

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page clio@thelounges.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://thelounges.co.uk/clio/

Wedi'i leoli yng nghanol Bangor, mae Clio Lounge yn lle cartrefol, yn cynnig bwyd a diodydd blasus trwy'r dydd. Mae ganddyn nhw hefyd eu hopsiynau bwydlen fegan a di-glwten eu hunain. Mae gemau bwrdd a theganau ar gael, a hyd yn oed lluniaeth ar gyfer cŵn.

Gwobrau

  • Thumbnail