Mountain Studios

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llwynpenddu Uchaf, Llanllechid, Gwynedd, LL57 3LL

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07841 565442

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@mountainstudios.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.mountainstudios.co.uk

Mae Mountain Studios yn swatio ar ochr mynyddoedd y Carneddau o fewn Parc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru. Mae gan y ddau fwthyn, sydd â thybiau poeth, olygfeydd panoramig o Eryri ac Ynys Môn, gyda mynediad uniongyrchol i lwybrau troed yn arwain at Raeadr Aber. Mae Mountain Studios yn ddelfrydol ar gyfer cyplau llawn mynd a theuluoedd bach sy'n caru cerdded mynyddoedd, golygfeydd dramatig a lle cyfforddus i aros, gyda thybiau poeth ac ystafell ffitrwydd fel bonws ychwanegol. Yma gallwch dreulio diwrnod yn cerdded i Raeadr Aber (taith gerdded 2 awr) am bicnic a'r nesaf gallech fod yn archwilio traethau, cestyll hanesyddol ac atyniadau Gogledd Cymru. Wedi'i leoli ger ZipWorld Velocity, mae'r bythynnod y lle perffaith i fwynhau popeth sydd gan Eryri i'w gynnig.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Sba
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail