Hobby Shop

240 High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1PA

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://hobby-shop.uk/

Busnes teuluol bach yw Hobby Shop sy'n dod â detholiad MAWR o hobïau i chi!
Wedi'i lansio ym mis Hydref 2017, mae Hobby Shop yn fath newydd o siop sy'n dod â llawer o eitemau, nad ydynt fel arfer yn cael eu canfod y tu allan i'r we fyd-eang, i'r stryd fawr. Gyda nwyddau casgladwy'n cael eu mewnforio o bob cwr o'r byd mae ganddynt bob amser rywbeth newydd i'w gynnig. Gyda nifer sylweddol wedi'u mewnforio o Japan, maent yn cario amrywiaeth eang o nwyddau anime a manga, o ffigyrau gweithredu i gerfluniau, pecynnau modelau a llawer mwy, yn ogystal â gemau bwrdd ac offer ac ategolion hobïau cyffredinol.