Aber Falls Distyllfa Whisgi

Abergwyngregyn, Gwynedd, LL33 0LB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 209224

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page visitorcentre@aberfallsdistillery.com | enquiries@aberfallsdistillery.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.aberfallsdistillery.com/cy/

Bydd canolfan ymwelwyr newydd Aber Falls Distyllfa Whisgi yn cynnig teithiau whisgi, labordy jin, ystafell sinema, bistro a balcony gyda golygfeydd ysblennydd o’r distyllfa ac Eryri. Wedi eu lleoli yn agos iawn at y rhaeadr ei hun gallwch ffeindio nhw yr A55 oddi ar cyffordd 13. Yr Haf hwn byddant yn cynnig bagiau picnic Cymreig i unigolion neu deuluoedd i fynd gyda nhw. Bydd y bagiau picnic yn cynnwys cynnyrch Cymreig ar ei orau i bawb gael ei fwynhau. Byddant yn cyflwyno eu whisgi agoriadol yn mis Mawrth. Mae yna lawer i edrych ymlaen ato fo yr Haf yma yn Aber Falls Distyllfa Whisgi. Dilynwch nhw ar @aberdistillery ar Facebook, Twitter ag Instagram neu ewch i'w gwefan a chofrestwch i'w cylchlythyr er mwyn cael y wybodaeth diweddaraf. Maent yn edrych ymlaen at eich ymweliad, ymunwch â nhw ar eu mentrau newydd eleni.

Mwynderau

 • Parcio
 • Derbynnir Cŵn
 • Croeso i bartion bws
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Taliad Apple
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • WiFi am ddim
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Caffi/Bwyty
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Talebau rhodd ar gael