Parc Teithiol Llanberis

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Glyn Rhonwy, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870700

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llanberis@morris-leisure.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.morris-leisure.co.uk/caravan-parks/llanberis-touring-park

Mae Parc Teithiol Llanberis ar gyrion pentref tlws Llanberis, sydd ar lan ddeheuol Llyn Padarn ac wrth droed yr Wyddfa, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr. Wedi'i amgylchynu gan olygfeydd syfrdanol a gyda golygfeydd godidog o Fynydd yr Wyddfa ei hun, mae'r parc pwrpasol o'r radd flaenaf wedi'i leoli llai na phum munud o gerdded o bentref tlws Llanberis ac mae'n cynnig heddwch a llonyddwch i ymwelwyr. Gyda 35 o leiniau caled ac 19 o leiniau gwych, mae gan y parc gyfleusterau o'r radd flaenaf gan gynnwys derbynfa / siop foethus a thoiledau ac ystafell ymolchi gyda gwrês canolog. Mae Parc Teithiol Llanberis mewn sefyllfa berffaith ar gyfer darganfod ac archwilio llu o atyniadau modern a hynafol cyffrous, gan gynnwys Zip World, y llinell wib hiraf yn Ewrop a Surf Snowdonia, morlyn syrffio mewndirol cyntaf y byd. Felly, os ydych chi'n chwilio am barciau teithiol yng Ngogledd Cymru fe welwch fod y parc carafanau gwych hwn yn Llanberis yn ddewis bendigedig.

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Toiled cemegol
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Pwynt gwasanaeth fan wersylla
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Nwy ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Llaeiniau llawr caled
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Pwynt trydan
 • Cawod
 • Golchdy
 • Pwynt cysylltu sustem ddraenio
 • Cyfleusterau plant
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau