Tŷ'n Rhos Country House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llanddeiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3AE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 670489

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@tynrhos.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tynrhos.co.uk

Ffermdy hardd yn y wlad wedi ei osod mewn gerddi hyfryd a golygfeydd syfrdanol. Yn agos i fynydd yr Wyddfa. Bwyd gwych a rhestr win ddetholedig. Ystafelloedd gwlâu gyda dillad gwely moethus, tywelion a gwisg gwely. Seibiannau ymlacio / rhamantus. Croeso hefyd i defnydd unigryw a grwpiau dethol. Ar agor ar gyfer te prynhawn, cinio a swper.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael

Gwobrau