Foreon

1 Lôn Pobty, Bangor, Gwynedd, LL57 1HR

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page foreonmessaging@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.foreon.co.uk/

Gwefan e-fasnach a siop grefftau yng nghanol Bangor, Gwynedd yw Foreon. Maent yn stocio detholiad amrywiol o gynhyrchion a chyflenwadau celf a chrefft, gyda 140+ o gynhyrchion mewn stoc, yn y siop neu ar-lein.  Mae eu gwefan ar-lein yn caniatáu i gwsmeriaid brynu amrywiaeth o gynhyrchion celf a chrefft, ac mae hefyd yn cynnal cynnyrch gan unigolion talentog. Mae'r unigolion hyn hefyd yn cael cyfle i werthu eu cynnyrch yn y siop grefftau. Nod Foreon yw helpu dylunwyr a'r rhai sy'n newydd i ddylunio i gael lle creadigol i wneud bywoliaeth a dysgu.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Gorsaf tren gerllaw