Jo Pott Mercer | Clothes

127 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 362434

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page jopottmercer@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://jopott.com

Mae ffabrigau gwrth-ffasiwn cynaliadwy cotwm, lliain a 'vintage' yn creu casgliad o ddillad di-amser i'w cadw. Pwyslais ar ffabrigau naturiol y gellir eu gwisgo, wedi'u gorffen â llaw gyda botymau coconyt wedi'u cerfio â llaw. Cashmere a sidan, mewn dillad ac ategolion, sanau Falke wedi'u curadu i ffurfio dillad i'w casglu a'u coleddu, sy'n newid efo treigl amser gyda phob golch a gwisg wrth iddynt ddod yn rhan ohonoch. 

Mwynderau

  • Gorsaf tren gerllaw
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr beicio gerllaw
  • Derbynnir Cŵn
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Talebau rhodd ar gael