Beics Ogwen

Canolfan Cefnfaes, Bethesda, Gwynedd, LL57 3AB

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07890 329870

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tom@ogwen.org

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.ogwen.wales/en/community-projects/beics-ogwen/

Mae Beics Ogwen yn rhan o Dyffryn Gwyrdd, prosiect tair blynedd a ariennir gan y loteri, a weinyddir gan Bartneriaeth Ogwen. Ei nod yw hyrwyddo lles a'r amgylchedd trwy annog mwy o bobl i feicio yn amlach, ac mae'n cynnig beiciau a beiciau trydan i'w llogi, gweithdy beic ar gael at ddefnydd y cyhoedd brynhawn Dydd Gwener o 1:00pm-6:00pm a gwasanaethau trwsio ac adeiladu beiciau.