Y Llechan | The Slate

Tal Y Bont, Bangor, Gwynedd, LL57 3UR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 355500

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@theslate.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.theslate.co.uk/

Yn aml nid yn unig awyrgylch, addurn a naws gyffredinol bwyty sy'n gwneud noson allan gwych ond hefyd ansawdd y staff, natur gwrtais a chymwynasgar ac yn bendant ansawdd y bwyd, digonedd o ddewis ac wrth gwrs ei gyflwyniad.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Croesewir teuluoedd
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Siaradir Cymraeg
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Cadair uchel ar gael
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llwybr beicio gerllaw