Seawake Anglesey Boat Trips

40 High Street, Porthaethwy, Anglesey, LL59 5EF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 716335

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@seawake.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.angleseyboattrips.com/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Tripiau golygfaol, anhygoel mewn cychod pŵer RIB ar gyfer hyd at 10 person gyda pheilotiaid cymwys a phrofiadol, yn gadael o Biwmares ac ambell safle arall trwy drefniant arbennig. Cewch ddewis taith cyflym a chyffrous i lawr y Fenai, neu daith fwy hamddenol - mae cychod siarter preifat ar gael hefyd. Mae llawer o hwyl i’w gael wrth i chi wibio ar hyd Afon Menai i lefydd fel Castell Biwmares ac Ynys Seiriol.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw