Gŵyl Fwyd Caernarfon

  • 11 Mai 2024 - 11 Mai 2024

Caernarfon,

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gwylfwydcaernarfon@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gwylfwydcaernarfon.cymru/

Yn digwydd o gwmpas y dref mewn gwahanol leoliadau, bydd Gŵyl Fwyd boblogaidd Caernarfon yn baradwys bwyd, gydag arddangosiadau coginio byw, bwyd wedi'i goginio'n ffres, ynghyd â llawer o stondinau gyda bwyd a diod i brofi a phrynu, yn ogystal â gweithgareddau hwyliog i'r teulu i gyd.