Gwesty Porth Tocyn

Bwlchtocyn, Abersoch, Gwynedd, LL53 7BU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 713303 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07789 994942

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@porthtocynhotel.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://porthtocynhotel.co.uk

Mae Porth Tocyn yn fusnes teuluol sydd yn dathlu dros 70 mlynedd o wasanaeth llwyddiannus. Nid yn unig mae'n cynnig tŷ gwledig Cymreig clasurol gyda golygfeydd syfrdanol ar draws Bae Ceredigion i Eryri, ond mae hefyd yn dŷ bwyta sydd wedi ei gydnabod yn un o'r goreuon yng Nghymru yn barhaus ers dros 60 mlynedd. Mae Porth Tocyn yn encil delfrydol ar gyfer cyplau, yn lle rhagorol i deuluoedd ac yn eistedd ar Lwybr Arfordir Cymru, gyda gerddi a phwll nofio, a dim ond tafliad carreg i ffwrdd o'r traeth. Yn ogystal â'r gwesty, mae bwthyn hunan arlwyo hyfryd a chwt bugail clyd, ar gael i'w rhentu trwy gydol y flwyddyn.

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Thumbnail

Mwynderau

 • Parcio
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Taliad Apple
 • Toiledau Anabl
 • Derbynnir Cŵn
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim
 • Talebau rhodd ar gael