Jones the Shepherd’s Hut @ Graig Wen

Graig Wen, Arthog, Gwynedd, LL39 1YP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250482

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hello@graigwen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.graigwen.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Wedi'i leoli mewn llannerch delfrydol o goed derw hynafol ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae'r cwt bugail unigryw hwn, sydd wedi'i ddylunio'n hardd, yn encil perffaith, wedi'w adeiladu yn agos at yr arfordir ar Lwybr Mawddach sy'n cysylltu tref glan môr Abermaw a Dolgellau hanesyddol. Mae aber hardd yr Afon Mawddach yn daith gerdded fer (ond serth) drwy goedwigoedd a chaeau Graig Wen. Byddwch yn aros ar safle glampio a gwersylla arobryn lle gallwch archebu croissants a choffi i frecwast a phrynu cwrw a seidr lleol oer i fwynhau wrth syllu ar y sêr o amgylch y tân. Mae Jones yn cysgu 2 - 4 gyda gwely dwbl tynnu i lawr a byncs maint llawn dewisol. Mae gennych gegin yn yr uned a thoiled compost preifat a chawod poeth wrth law.
 

Mwynderau

 • Cawod
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Parcio
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • WiFi am ddim

Gwobrau