Empress @ Graig Wen

Graig Wen, Arthog, Gwynedd, LL39 1YP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250482

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hello@graigwen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.graigwen.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Ar gyfer glampio teuluol hawdd ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac i gyplau sy'n ffafrio ychydig o gyffyrddiadau modern, mae Empress yn wagen glyd a chwaethus, gyda chyfleusterau en-suite, wedi'i lleoli ger Llwybr Mawddach sy'n cysylltu Abermaw a Dolgellau. Yn glyd beth bynnag fo'r tywydd, mae'r wagen wedi'i hinswleiddio'n llawn gyda gwresogydd is-goch ar gyfer cynhesrwydd ar glec botwm. Mae goleuadau trydan a phwynt gwefru USB. Mae Empress yn cysgu 2 - 4 gyda gwely dwbl tynnu i lawr a byncs dewisol i blant. Gallwch baratoi prydau syml yn y gegin gyda hob nwy, sinc a'r defnydd o rewgell/oergell wrth law. Darperir offer coginio a llestri. Mae'r ystafell gawod en-suite fach yn cael ei gwresogi ac mae ganddi hefyd fasn ymolchi a thoiled sy'n fflysio. Byddwch yn aros ar safle glampio a gwersylla arobryn lle gallwch archebu croissants a choffi i frecwast a phrynu cwrw a seidr lleol oer i fwynhau syllu ar y sêr o amgylch y tân.

Mwynderau

 • Parcio
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • WiFi am ddim
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi

Gwobrau