Et Cetera

Stryd Fawr, Abermaw, Gwynedd, LL42 1DS

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07789 237020

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page etcob-sales@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.et-cetera.uk/

Wedi'i leoli yn Abermaw, mae Et Cetera yn fusnes teuluol sy'n ymfalchïo yn ansawdd y nwyddau a werthir ac sy'n darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, boed yn bersonol neu dros y we. Maent yn stocwyr o'r Cerfluniau Edge gwych a gynhyrchir yn Swydd Amwythig gan y Cerflunydd talentog iawn Matt Buckley, ac maent hefyd yn arbenigo mewn goleuadau anarferol i ddarparu'r awyrgylch arbennig hwnnw i unrhyw ystafell. Hefyd, mae Et Cetera yn stocio amrywiaeth o gynhyrchion a fyddai'n berffaith fel rhoddion neu fel trît i chi'ch hun.

Mwynderau

  • Gorsaf tren gerllaw
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr beicio gerllaw