Davy Jones Locker

Y Cei, Abermaw, Gwynedd, LL42 1ET

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280166

Mae caffi Davy Jones Locker wedi ei leoli mewn un o adeiladau hynaf Abermaw, yn dyddio yn ôl i'r 15ed Ganrif. Mae'n sefyll ar harbwr del Abermaw, gyda golgfeydd godidog o Gader Idris dros yr aber. 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Arhosfan bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Croesewir teuluoedd
  • WiFi ar gael
  • Taliad Apple
  • Derbynnir Cŵn
  • WiFi am ddim
  • Talebau rhodd ar gael