Tŷ'r Adar | Graig Wen

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Graig Wen, Arthog, Gwynedd, LL39 1YP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250482

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hello@graigwen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.graigwen.co.uk/

Mae'r llety hunanarlwyo helaeth hwn yn cysgu 2 - 4 o bobl yn y lleoliad trawiadol yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri ger Abermaw a Dolgellau gyda mynediad uniongyrchol i Lwybr Mawddach. Mae lolfa/cegin fawr y cynllun agored wedi ei hailaddurno mewn lliwiau clyd gyda dwy soffa fawr gyffyrddus, sy'n berffaith ar gyfer ymlacio ar ôl diwrnod o archwilio. Mae Wi-Fi a theledu sgrin fawr. I fyny'r grisiau mae'r brif ystafell wely yn eang gyda gwely dwbl a golygfa ar draws yr aber i'r bryniau coediog. Gellir sefydlu'r ail ystafell wely gyda 2 wely sengl neu un gwely o faint brenin. Mae blancedi tapestri Cymreig clyd yn gorchuddio pob gwely. Mae gwely soffa dwbl i lawr y grisiau yn y lolfa hefyd ger y llosgydd pren. Mae gwresogyddion storio effeithiol yn golygu bod y tŷ yn cael ei gadw'n glyd pan nad yw'r tân wedi'i oleuo. Mynediad uniongyrchol i lwybrau beiciau/troed ar lan y dŵr sy'n cysylltu Abermaw â Dolgellau. Llwybrau cerdded i dafarndai, rhaeadrau a mynyddoedd o'r drws.  Traethau tywodlyd, atyniadau teuluol, siopau o fewn 5 munud o daith modur.

Mwynderau

 • Cot ar gael
 • WiFi am ddim
 • Cadair uchel ar gael
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Parcio
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail