Little Haven | Graig Wen

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Arthog, Dolgellau, Gwynedd, LL39 1YP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250482

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hello@graigwen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.graigwen.co.uk/

Mae Little Haven yn un o bedwar tŷ 2 ystafell wely helaeth, sydd wedi'u lleoli mewn melin torri llechi Fictoraidd wedi'i haddasu, mewn lleoliad eithriadol yn edrych dros aber yr Afon Mawddach ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mynediad uniongyrchol i lwybrau beiciau/troed ar lan y dŵr, sy'n cysylltu Abermaw â Dolgellau. Llwybrau cerdded i dafarndai, rhaeadrau a mynyddoedd o'r drws. Traethau tywodlyd, atyniadau teuluol, siopau o fewn 5 munud o daith modur. 

Golygfeydd anhygoel o'r lolfa, y gegin a'r teras cyfforddus. Mae gan y tŷ dwy ystafell wely yma olygfeydd gwych dros aber yr Afon Mawddach a'r mynyddoedd. Gallwch fwynhau'r golygfeydd mynyddig ac aber panoramig o seddau awyr agored ar y teras amgaeedig. Yn y gaeaf, gallwch ddal i amsugno'r golygfeydd cyfnewidiol drwy bob ffenestr o gysur y tŷ sydd wedi'i wresogi'n ganolog. Gyda gwely dwbl moethus yn y brif ystafell wely a gwelyau dwbl yn yr ail ystafell wely, mae Little Haven yn ddewis hamddenol a deniadol i deulu neu ffrindiau. Mae yma wi-fi a gallwch barcio un car y tu allan.

Mwynderau

 • Cot ar gael
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • WiFi ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Cadair uchel ar gael
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael

Gwobrau