Fairbourne Railway

Beach Road, Fairbourne, Gwynedd, LL38 2EX

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250362

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page office@fairbournerailway.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.fairbournerailway.com/

Dyma’r rheilffordd lein gul leiaf yng Nghymru, gyda thrac sy’n mesur dim ond 12¼ modfedd. Felly mae’n fychan a thwt – ond mae’n mynd â chi ar daith drwy’r twyni tywod ac yn eich arwain at olygfeydd trawiadol o Aber Mawddach a’r mynyddoedd yn y cefndir. Mae’r daith ei hun yn ddigon, ond mae yna fwy. Mae’n cysylltu â’r fferi sy’n teithio ar draws y Mawddach i Abermaw.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Llwybr beicio gerllaw