Clwb Golff Fairbourne

Penrhyn Drive North, Fairbourne, Gwynedd, LL38 2DJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250979

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page fairbournegolf@yahoo.com

Mae'r cwrs golff 1000 llath par 3 yma yn un gwych ar gyfer dechreuwyr, ac ar agor i'r cyhoedd. Gellir llogi clybiau a pheli. Ar ôl cwblhau eich rownd, ymlaciwch ac edmygwch cadwyn mynyddoedd Cader Idris a'r bryniau uwchben Abermaw.

Mwynderau

  • Parcio
  • Croesewir grwpiau
  • Toiled
  • Caffi/Bwyty ar y safle