Ras Cychod y Tri Copa

  • 14 Gorffennaf 2024 - 14 Gorffennaf 2024

Abermaw, LL42 1LS

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.threepeaksyachtrace.co.uk/

Ras aml-gamp rhyfeddol sy'n cychwyn yn Abermaw ac yn gorffen yn Fort William, cystadleuwyr yn hwylio i fyny Arfordir Gwyllt y Gorllewin, ac yn rhedeg i fyny copaon yr Wyddfa, Scafell Pike a Ben Nevis, mynyddoedd uchaf Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r cystadleuwyr yn dechrau'r ras trwy hwylio ar hyd arfordir trawiadol Gwynedd o Abermaw i Gaernarfon, y rhedwyr wedyn yn cyrraedd copa'r Wyddfa, cyn dychwelyd i hwylio i lawr Afon Menai, dan gysgod y pontydd eiconig, wrth iddynt wneud eu ffordd i Whitehaven yn Cumbria.