Hendre Mynach

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llanaber Road, Abermaw, Gwynedd, LL42 1YR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280262

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@hendremynach.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hendremynach.co.uk/

Safle sydd wedi ennill gwobrau, 100m o draeth tywodlyd diogel, taith gerdded 20 munud ar hyd y promenâd i ganol Abermaw. Bloc cawod a thoiled, man golchi llestri, golchfa, siop gwerthu bwyd a siop drwyddedig. Safleoedd gwastad a lleiniau caled a lleiniau glaswellt ar gael. Ystafell i'r anabl. Canolfan wych ar gyfer cerdded a beicio. Cludiant cyhoeddus gerllaw. Cynigion arbennig ar gael yn y gwanwyn a’r hydref. Gweler ein gwefan neu ffoniwch am fanylion llawn.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Toiled cemegol
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Pwynt trydan
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Nwy ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg

Gwobrau