Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant Harlech

Harlech, Gwynedd, LL46 2UB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 780361

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page sales@royalstdavids.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.royalstdavids.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Yn enwog yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, mae Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant yn un o brif gyrsiau golff Cymru ac yn aml mae'n cael ei ystyried y 'Cwrs golff gorau yng Ngogledd Cymru'. Mae'n cynnig prawf heriol o golff mewn lleoliad syfrdanol mewn ardal brydferth a hardd o Eryri, gyda Chastell Harlech yn darparu cefndir ysblennydd. Mae Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant yn gartref i un o'r cyrsiau  traddodiadol glan môr gorau yn y byd, y ffyrdd clir tonnog a'r griniau pytio cyflym y cyfan a ddisgwylir gan gwrs pencampwriaeth. Dyma pam mae'r cwrs yng Nghlwb Golff Brenhinol Dewi Sant yn cael ei restru'n rheolaidd o fewn y 50 cwrs gorau ym Mhrydain Fawr ac Iwerddon.
Mae'r Clwb yn cynnal Cystadleuthau Cenedlaethol a Rhyngwladol o safon yn aml.