Castle Cottage Harlech

Ffordd Pen Llech, Harlech, Gwynedd, LL46 2YL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 780479

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glyn@castlecottageharlech.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://castlecottageinnharlech.com

Argymhellir y bwyty yn Castle Cottage yn y prif ganllawiau bwyd - ac wedi ei gynnwys parhaus am y 25 mlynedd diwethaf! Maent wedi adeiladu enw da yn gyson am fwyd da, ymysg y trigolion lleol a gydag ymwelwyr â'r ardal. Maent yn dod o hyd i gymaint o gynnyrch Cymreig lleol ag sy'n bosibl ac yn ymdrechu i greu profiad bwyta sy'n cyfuno bwyd lleol o'r safon uchaf a gwasanaeth mewn awyrgylch cyfeillgar, hamddenol heb fod yn rhwysgfawr.

Gwobrau

  • Thumbnail